Per-Ove ”Poa” Andersson utsågs till Årets Eldsjäl 2003. Med sitt outtröttliga, oegennyttiga engagemang personifierar Per-Ove Andersson begreppet eldsjäl. Hans insatser för Katrineholms AIK, kommunen och rikets handbollsungdomar var ovärderliga. I hela handbolls-Sverige gällde: Säg Poa, det räcker!