August Kullbergpriset delas ut till en innovativ, kreativ och gränsöverskridande entreprenör, verksam inom KFV-regionen, som med tillväxt som ledstjärna utgör en förebild för unga entreprenörer. Jack Gustafsson fick August Kullberg-priset 2009. Han har genom driftigt och innovativt entreprenörskap initierat och förverkligat en rad affärsidéer. Idéer som skapat goda förtjänster men också arbetstillfällen lokalt inom regionen. Därutöver har han, genom ett kreativt mentorskap helt i Kullbergs anda, aktivt bidragit till andra lokala företagares framgångar.