August Kullbergpriset delas ut till en innovativ, kreativ och gränsöverskridande entreprenör, verksam inom KFV-regionen, som med tillväxt som ledstjärna utgör en förebild för unga entreprenörer.
Anders Danielsson fick August Kullberg-priset 2008. Han har genom åren utvecklat familjeföretaget till en världsaktör inom sin nisch samtidigt som han utvecklat den lokala verksamheten. Han har också på ett engagerande sätt uppmuntrat och stimulerat till nya nätverk i det lokala näringslivet. Likt August Kullbergs räfsor på sin tid hittar man i dag företagets brandsläckare runtom i hela världen.

Fakta om Anders Danielson
Styrelseordförande och ägare till Presto Brandsäkerhet AB. Har arbetat med företagsutvecklingsfrågor i många sammanhang och bland annat varit styrelseordförande i Almi Företagspartner Sörmland AB.
Utmärkelser: Kullbergspriset och Årets Företagare i Katrineholm. Entrepreneur Of The Year, region Öst.