Välkommen till mitt Katrineholm! Det är utgångspunkten i Katrineholms egen Wall of Fame, där porträtten av ett tjugotal kända och mindre kända katrine- holmsprofiler välkomnar resenärer och besökare i tunneln under järnvägen.

Platsen spelar en viktig roll. Tusentals resenärer kliver av tåg, byter och väntar på järnvägsstationen. Här bildar de sig det första intrycket av Katrineholm.

Förhoppningen är också att alla katrineholmare ska känna sig stolta när de återvänder hem och möts av alla ansikten som hälsar välkommen till vårt Katrineholm.